Δωρεά κληνοσκεπασμάτων στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός

Δωρεά κληνοσκεπασμάτων στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός