ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΘΗΒΩΝ

Στο τέλος έγινε σύντομη συνάντηση με στελέχη του ιατρείου των φυλακών όπου αφουγκραστήκαμε και καταγράψαμε τις ανάγκες που υπάρχουν. Στόχος της ΕΟΠΠ είναι να καθιερωθεί ετήσια επίσκεψη με περισσότερους ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων όπου σε συνεργασία με το υφιστάμενο ιατρικό προσωπικό των φυλακών να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο.

Οι φίλοι του συλλόγου μας που επιθυμούν να συνεισφέρουν με φάρμακα και άλλο αναλώσιμο υλικό, σύντομα θα ενημερωθούν με ανάρτηση μας για την ημερομηνία της επόμενης αποστολής.