Εκπαίδευση μελών Ε.ο.π.π. στη δασοπυρόσβεση απο τη Π.Υ.

Η Ε.Ο.Π.Π. σε συνεργασία με τη Πυροσβεστική Υπηρεσία πραγματοποίησαν εκπαίδευση μελών στη καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών (δασοπυρόσβεση) που περιλάμβανε

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ

 

ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

ΧΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ

ΥΛΙΚΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

 

ΞΕΔΙΠΛΩΜΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΜΑΝΙΚΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΡΙΨΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

ΤΕΛΟΣ ΔΟΘΗΚΑΝ ΓΡΑΠΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ